Університети

 СЛОВАЧЧИНА СЬОГОДНІ

У Словаччині дуже великий потенціал у розвитку промисловості, аграрного сектору та сфері обслуговування. Тут існують промислові парки, науково-дослідні центри, освічене населення і підтримка держави, яка зацікавлена в розміщенні виробництва і розширення сфери послуг в Словаччині.

У Словаччині знайдете і ряд вищих навчальних закладів, які готують фахівців у різних напрямках, як, наприклад, фізико-математичні науки, хімічні та біологічні науки, машинобудування, інформаційні технології, будівництво, електротехніка. Тут готують і керуючих в різних напрямках, менеджерів малої та середньої ланки.

 

slovakya-nerede1

Університети Словаччини

Вищих навчальних закладів в Словаччині кілька десятків, ми пропонуємо звернути увагу на деякі з них:eab708f56397e5aeabf755a6167f1be31

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

 (далі УПЙШ) належить до визначнихта знаних освітніх і наукових закладів не лише у Словацькій Республіці, а й у розвиненій Європі. Сьогодні в УПЙШ є п’ять факультетів – медичний, юридичний, філософський факультети, факультет природничих наук і факультет державного управління. Тут готують лікарів, фахівців у галузі природничих дисциплін, фізики, хімії, географії, математики, інформатики, викладачів, юристів, фахівців у галузі державного управління, філософії, іноземних мов, етики, психології, історії, політології і соціальної роботи. Крім вказаних п’яти факультетів, Університет в межах Інституту фізичного виховання надає освітні послуги за навчальною програмою у галузі спорту. Випускники цього другого найстаршого класичного словацького університету мають добре реноме в Словаччині та за кордоном. Університет надає повну вищу освіту за гуманітарними, природничими, юридичними та медичними галузями наук. Університет пропонує 109 бакалаврських навчальних програм, 67 магістерських навчальних програм і 42 навчальні програми для здобуття наукового ступеня «PhD». Це єдиний університет, який пропонує студентам Сертифіковані міждисциплінарні блоки, що складаються з предметів окремих факультетів, після закінчення яких студенти отримують міжнародні сертифікати. В межах програми «Erasmus+» Університет пропонує студентам різні можливості стажування і навчання за кордоном в університетах-партнерах.

Основна місія університету полягає у наданні освітніх послуг за трьома рівнями вищої освіти на підставі новітніх наукових здобутків у широкому міжнародному контексті відповідно до європейських тенденцій у цій галузі, Болонської декларації та інших документів. УПЙШ в Кошицях має статус дослідницького університету, на базі якого здійснюються наукові дослідження міжнародного значення, які є конкурентоспроможними у словацькому і закордонному науково-дослідному середовищі. Університет залучений до європейського науково-дослідного середовища через реалізацію міжнародних наукових проектів, виконання двосторонніх і міжурядових договорів, наприклад із Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у м. Дубно (Росія), із швейцарським центром ЦЕРН у Женеві, з «European XFEL GmbH» та «DESY» (Німецький електронний синхротрон) у Гамбурзі (Німеччина) та іншими науково-дослідними центрами.
На підставі результатів комплексної акредитації, проведеної Акредитаційною комісією СР у 2015 році, УПЙШ в Кошицях належить до чотирьох найкращих університетів у Словаччині. У рейтингу факультетів словацьких вишів, складеному Академічною агенцією ранжування і рейтингу (ARRA)у 2015 р., чільні щаблі займають факультети УПЙШ в Кошицях. Згідно з даними рейтингу міжнародної наукової ефективності URAP 2015-2016 (UniversityRankingbyAcademicPerformance), Університет посів друге місце у Словаччинів у базі даних «WebofScience» (WoS).
Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях бере участь у будівництві Університетських наукових парків та науково-дослідних центрів, як-от:MEDIPARK – Медичний університетський науковий парк у Кошицях, PROMATECH – Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів і технологій, а також TECHNICOM (партнером є Технічний університет в Кошицях). В Університеті працюють три команди науковців високого рівня – Квантовий магнетизм і нанофізика «QMAGNA» на факультеті природничих наук, Команда дослідження біоактивних речовин для біомедичного застосування (Bioaktiv) на факультеті природничих наук та Висококваліфікована команда дослідження атеросклерозу (EXTASY) на медичному факультеті УПЙШ в Кошицях.

Факультети університету:

  • Факультет медичний надає повну вищу освіту за навчальними програмами «лікувальна справа» та «стоматологія», також навчання за бакалаврськими і магістерськими навчальними програмами «сестринська справа», «фізіотерапія» і «охорона здоров’я».
  • Факультет природничих наук. Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» і навчання в аспірантурі здійснюється за спеціальностями: «математика», «фізика», «інформатика», «біологія», «загальна екологія» й «екологія окремого виду і популяції», «хімія», «географія» та «викладання академічних дисциплін» навчання в аспірантурі здійснюється за 22 акредитованими навчальними програмами.
  • Факультет юридичний. Навчання за трьома освітніми рівнями: бакалаврська і магістерська навчальна програма за спеціальністю «право», навчання в аспірантурі за спеціальністю «теорія й історія держави і права», «цивільне право», «комерційне і фінансове право»
  • Факультет державного управління. Навчання здійснюється за навчальними програмами: «державне управління», «європейське державне управління» та за об’єднаною навчальною програмою (joint degree) «державна політика і державне управління в Центральній Європі», в межах якої факультет співпрацює із Сілезьким університетом в Опаві (ЧР) усі програми акредитовані в межах навчальної спеціальності «державна політика і державне управління», на заочному відділенні можна навчатися за навчальною програмою «державне управління» (бакалаврат, магістратура й аспірантура) та навчальною програмою «європейське державне управління» (бакалаврат, магістратура).
  • Факультет філософський. Можливість навчання за навчальними програмами в межах чотирьох категорій навчальних спеціальностей – гуманітарні науки, соціальні й поведінкові науки, історичні науки й етнографія, педагогічні науки. Загалом навчальний процес здійснюється за 97 бакалаврськими і магістерськими навчальними програмами та сімома навчальними програмами для аспірантури – історія філософії, історія Словаччини, літературознавство, соціальна психологія і психологія праці, британські й американські студії, теорія політики, інтегративна соціальна робота. 12 кафедр і Центр мовної підготовки.

З 2015 року навчання за магістерською програмою з психології для  закордонних студентів проводиться англійською мовою.

    • Інститут фізичної культури та спорту. Забезпечує навчальну програму «спорт і відпочинок»; здійснює підготовку випускників з вищою освітою для практичної роботи у сфері спорту й активного відпочинку; випускник цієї спеціальності вмітиме організувати, вести і визначити фізкультурно-спортивний процес, направлений на здоровий спосіб життя та сферу активного відпочинку, що пов’язана із змістовним використанням вільного часу. 

 

Факультети УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. ПАВЛА ЙОЗЕФА ШАФАРІКА

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Інститут фізичного виховання і спорту УПЙШ в Кошицях

Контакт: Ondavská 21, 040 11 Košice Тел.: 055/234 1631 e-mail: utvs@upjs.sk
http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk

infizinfiz2

                                     

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Юридичний факультет УПЙШ в Кошицях

Контакт: Kováčska č. 26; 040 75 Košice
Тел.: 055/234 4112 Факс: 055/622 5365
maria.scerbova@upjs.sk http://www.pravo.upjs.sk
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk                               

yurfakyurfak2

 

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Факультет природничих наук УПЙШ в Кошицях

Контакт: Šrobarova 2; 041 54 Košice Тel.: 055/234 2116
iveta.sovakova@upjs.sk  http://www.science.upjs.sk
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk

prirodovedprirodoved-2

 

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Медичний факультет УПЙШ в Кошицях

Контакт: Trieda SNP 1, 040 11 Košice,
studijne@lf.upjs.sk  http://www.medic.upjs.sk
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk

medfakmedfak2

 

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Факультет державного управління УПЙШ в Кошицях

Контакт: Popradska 66; 040 11 Košice Тел.: +421 55 788 3614 Факс: +421 55 788 3665
fvs-vzdelavanie@upjs.sk  http://www.fvs.upjs.sk
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk

gosupravlgosupravl2

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
Філософський факультет УПЙШ в Кошицях

Контакт: Šrobarova 2, P.O. Box A-29, 040 59 Košice,
tel.: 055/234 7183, 055/234 7120
lydia.orosova@upjs.sk  http://www.ff.upjs.sk
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА: http://e-prihlaska.upjs.sk

filfakfilfak2

Можливості проживання для студентів

obshhagaobshhaga2

Сайт університету: www.upjs.sk